Hur fri är konsten? Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten