Kultur i Almedalen

Kultur i Almedalen


2021 blir Kultur i Almedalen digital. Den 5 och 6 juli sänder vi från Junibacken på Djurgården i Stockholm.

I år uteblir den fysiska plattformen, men den demokratiska mötesplatsen ”Kultur i Almedalen” behövs mer än någonsin i dagens svårmanövrerade tid och vi kommer att fortsätta samtalet om konstens och kulturens betydelse som drivande kraft i samhället. 

Det är viktigt att vi alla tar vårt samhällsansvar i dessa tider.

Som arrangörer för Kultur i Almedalen tänker Svensk Scenkonst och Sveriges Museer fortsätta driva det kulturpolitiska samtalet i olika former. Almedalen behövs för det demokratiska samtalet och Kultur i Almedalen som en del i denna demokratiska arena.

Är du intresserad att arrangera ett samtal, seminarium eller workshop kontakta Annika af Trolle på Svensk Scenkonst (annika.af.trolle@svenskscenkonst.se) eller Maria B Olofsson på Sveriges Museer (maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se)