Kultur i Almedalen

Kultur i Almedalen


Kultur i Almedalen förbereder inför valåret 2022.

Plattformen Kultur i Almedalen arrangeras av Svensk Scenkonst och Sveriges Museer. Lokala värdar är Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum. 

Svensk Scenkonst och Sveriges  Museer tänker fortsätter driva det kulturpolitiska samtalet i olika former. Almedalen behövs för den demokratiska debatten och Kultur i Almedalen som en del i denna demokratiska arena.

Under valåret 2022 vässar vi Kultur i Almedalen och frågor som kulturens autonomi, alternativ finansiering och kulturens roll i ett hållbart samhälle är ämnen som kommer att belysas. 

Är du intresserad av delta med ett arrangemang?

Klicka här. 

Här kan du ta del av programmet 2021. 

SE HELA PROGRAMMET I EFTERHAND för 2021