Kultur i Almedalen

Kultur i Almedalen


Torsdagen den 2 april, offentliggjordes att Almedalsveckan 2020 ställs in med anledning det nya coronaviruset och dess verkningar på samhället. Det gör att Svensk Scenkonst och Sveriges Museer, tillsammans med lokala arrangörer Länsteatern på Gotland och Gotlands museum, inte kan genomföra årets Kultur i Almedalen i Visby som planerat.

I år uteblir den fysiska plattformen, men den demokratiska mötesplatsen ”Kultur i Almedalen” behövs mer än någonsin i dagens svårmanövrerade tid och vi kommer att fortsätta samtalet om konstens och kulturens betydelse som drivande kraft i samhället. 

Det är viktigt att vi alla tar vårt samhällsansvar i dessa tider.

Som arrangörer för Kultur i Almedalen tänker Svensk Scenkonsts och Sveriges Museer fortsätta driva det kulturpolitiska samtalet i olika former. Vi ser fram emot 2021 då vi hoppas kunna arrangera Kultur i Almedalen på plats i Visby. Almedalen behövs för det demokratiska samtalet och Kultur i Almedalen som en del i denna demokratiska arena.