Är konstnärlig frihet och tydliga kulturpolitiska mål förenligt med varandra?