Vad spelar teatern för roll i regionerna och vad är regionernas roll för spridning av kultur?